hmm, man ta liekas,ka tu esi tur, kur tev nav jābūt!!!